Thursday, 17 December 2009

Refleksi...

Alhamdulilah, siap juga akhirnya tugasan latihan ilmiah ini. Setelah menharungi pelbagai cabaran dan halangan dalam proses menyiapkan tugasan ini, alhamdulilah, dengan izin Allah saya dapat menyiapkan analisis laman web atau blog untuk melihat sejah mana sesebuah laman web atau blog tersebut sama ada sesuai atau tida untuk diientegrasikan dalam penagjaran dan pembelajaran guru dan pelajar di dalam kels. Tajuk yang dipilih oleh pengkaji ialah " Makanan Yang Halal Dan Haram Menurut Islam" . Setelah mengkaji lbih 50 laman web tentang tajuk tesebut, akhirnya pengkaji mendapati tidak semua web yng dikaji itu mempunyai tahap kesesuaian untuk dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran. Analiis dibuat berdasarkan kepada 10 kriteria stndard pemikiran. Pengunjung boleh melawat blog saya yang brtjuk "Penilaian Web" untuk melihat kajian saya tentang 50 web tersebut.
Setelah pengkajian selesai, ruangan untuk pengisan blog juga perlu diisi agar ianya sesuai untuk diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. oleh yang demikian, blog yang dibangunkan oleh pengkaji juga berdasarkan kpada 10 kriteia standard pemikran yang teah ditetapkan. Pengkaji juga memasukan widget yang sesuai untuk menarik minat pengunjung membacanya. Dalam proses pengisian laman p&p tersebut,pelbagai cabaran yang dihadapi oleh pengkaji ataranya masalah surf internet yang slow, masalah post blog dan masalah pencarian bhan dan pengubahsuaian isi agar ianya setaraf dengan label untuk para pelajar tingkatan 1. namun ia tidak bermakna laman tersebut untuk pelajar tingkatan 1 sahaja tetapi juga boleh digunakan untuk semua peringkat umr memandangkan terdapt juga pengetahuan umum yang kita belum diketahui.
Walaubagaimanpun,saya amat bersyukur kerana diberi tugaan seperti ini sekurang-sekurangnya saya dapat mempelajari suatu benda yang baru mengenai dunia teknlogi. walupun pada mulanya saya kurang yakin untuk membuat tugasan seperti ini memandangkan saya tidak mahir dalam tugasan yang mlibatkan kepada kemahiran dalam teknologi. Namun saya bersyukur kerana dapat mempelajari membuat blog ini. Diharapkan blog ini dapat membantu guru dan pelajar untuk dijadikan sebagai bahan dalam p&p.
Akhir kata,terima kasih kepada pensyarah penyelia kami iatu Dr Hjh Fatimah yang banyak mmbantu kami, serta sahabat-sahabat seperjuangan saya . sekian..wallahu a'lam...

No comments:

Post a Comment