Thursday, 1 October 2009

Assalamualaikum....

Alhamdulilah...bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaan-Nya, saya dapat membina dan membangunkan 4 buah blog yang merupakan salah stu tugasan yang diberikan kepada saya dan rakan-rakan dalam kursus latihan ilmiah GGGE 4013.

Pada permulaan untuk membangunkan blog ini,saya menghadapi kesukaran kerana saya tidak terlalu expert dalam membuat blog ini. namun, hasil bantuan sahabat-sahabat sekumpulan saya,akhirnya saya dapat membangunkan 4 buah blog yang terdiri daripada laman p&p, maklumat peribadi saya, penilaian web serta blog refleksi ini.

saya mengharapkan blog yang dibangunkan ini sedikit sebanyak dapat memberi input berguna kepada para pengunjung. =)

No comments:

Post a Comment